contact


" It always seems impossible untill it's done. " - Nelson Mandela

Deze vier thema's ondersteunen onze visie voor een positieve ontwikkeling van uw organisatie.

Leiderschap Wanneer een leider er in slaagt om de ambities en verwachtingen van de organisatie te matchen met het potentiŽel van zijn medewerkers ontstaat modern leiderschap:

'power with people'

in plaats van 'power over people'

Door middel van coachend leiderschap stimuleren we de ontwikkeling en autonomie van de leiders in uw organisatie. Een vorm van leiderschap die zich in eerste instantie vertaalt in de persoonlijke groei van uw medewerkers en in het versterken van de teamperformance. En vervolgens in de verdere ontwikkeling van uw organisatie.
Communiceren Doelgerichte, heldere, inspirerende communicatie is onmisbaar voor elke organisatie die op een excellente manier wil functioneren:
  • efficiŽnt vergaderen
  • werkoverleg tussen collega's plegen
  • feedback uitwisselen
  • functionerings- en evaluatiegesprekken voeren
We reiken een praktische basis aan voor het voeren van effectieve gesprekken, afgestemd op de doelgroep, de werkomgeving en de specifieke noden van uw bedrijf.

Door middel van trainingsessies verkennen we de essentie van communicatie:
  • verbinding
  • observeren zonder oordeel
  • luisteren
  • krachtige vragen stellen
  • waarderend interveniŽren
We maken gebruik van oefenmomenten om de deelnemers inzicht te geven en om hun communicatie in verschillende contexten toe te passen.

Goede communicatie is ook zeer essentiëel bij verandertrajecten. We begeleiden organisaties bij het managen van veranderingen.
Teamontwikkeling Teams worden steeds vaker 'business units'. Als verantwoordelijke krijg je echter geen team. Je krijgt een groep mensen. Een team moet gevormd worden.

Om een performant team te bouwen is begeleiding nodig. Op die manier worden de individuele teamleden veilig door de verschillende groeifasen geloodst. Uit ervaring weten we dat dit nooit rechtlijnig evolueert, maar een hobbelig verandertraject voorstelt.

Bij het ontwikkelen van teams verkennen we de interactiepatronen en het gedrag tussen de individuele teamleden. We sturen vervolgens bij zodat de groep de resultaten kan behalen waarvoor ze het potentiŽel reeds in bezit hebben.

Met gerichte en waarderende interventies zal de samenwerking groeien. De output van het team zal toenemen en daarmee ook hun bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen.
Klantgerichtheid Alles draait om de klant.
Geen klanten betekent geen activiteit en dus ook, geen rendement.

Daarom is het van het allergrootste belang om planmatig (nieuwe) activiteiten te ontplooien en ze stap voor stap te implementeren. Uw medewerkers spelen hierin een uiterst belangrijk rol. Naast kennis en kunnen, wordt er van hen ook empathie en betrokkenheid verwacht.

In elke situatie komt het erop aan om zich van zijn collegaís in de markt te onderscheiden en de verwachtingen van de klant telkens opnieuw te overtreffen.

Het uiteindelijke doel voor elke organisatie is daarom niet langer klanttevredenheid, maar het kunnen rekenen op gelukkige, trouwe klanten.