contact


" A fruit salad is delicious precisely because each fruit maintains its own flavor. " - Sean Covey

DISC geeft inzicht in menselijk gedrag.


Ons werk met het DISC gedragsprofiel helpt je om je gedragstendensen en het effect ervan op je omgeving te ontdekken. Het resultaat is een sterker aanpassingsvermogen: je leert beter in te spelen op wisselende situaties, effectiever te communiceren, gerichter leiding te geven en bereikt zo meer in je werk en dagelijks leven.

We maken gebruik van het DISC model op momenten waarop het echt telt:
  • bij werving en selectie
  • bij het samenstellen en ontwikkelen van een team
  • bij trajecten rond loopbaanbegeleiding
  • bij leiderschapsontwikkeling
  • als onderdeel van teamcoaching
  • bij het verkopen
Op onze managementdag maakten we dit jaar kennis met het DISC gedragsmodel. We deden daarvoor een beroep op Behold the turtle. Het werd een confronterende en inspirerende middag waarin we inzicht kregen in onze gedrags- en communicatiestijl en de effecten daarvan op anderen. Dat inzicht in het gedrag en de eigenheid van de collega's heeft geresulteerd in een effectievere communicatie met mekaar en in het naar boven halen van sterkten bij de teamleden die we tevoren niet hadden opgemerkt.
—   T.V. vzw trajectbegeleiding
Als KMO is het bij de selectie van nieuwe medewerkers niet alleen van belang dat ze de nodige vaardigheden hebben, maar ook dat hun persoonlijkheid, hun gedrag en hun motivatie in lijn liggen met wat leeft in de organisatie. Door het opstellen van DISC-gedragsprofielen van de kandidaten hebben wij op aanraden van Behold the turtle uiteindelijk een andere kandidaat aangeworven dan voorzien. Vandaag kunnen we zeggen dat we dankzij de inzet van DISC tijdens onze selectieprocedure de juiste keuze hebben gemaakt.
—   H.F. West-Vlaamse voedingsbedrijf