contact


" Je schip moet maar een paar graden van koers veranderen om in
een andere haven aan te komen... "

Behold the turtle adviseert.


Onze adviesopdrachten vertrekken steeds vanuit een grondige analyse van de vraag van het bedrijf.


We gaan in eerste instantie na of (en hoe) de onderneming de gestelde doelstellingen kan bereiken. Het opstellen van een plan van aanpak en de implementatie ervan gebeurt in nauw overleg met de bedrijfsleiding. Bovendien worden de medewerkers die bij het project betrokken zijn terdege ondersteund en gecoacht in hun nieuwe opdracht.
Als exportbedrijf konden we niet blijven stil staan en wilden we nieuwe markten aanboren. Behold the turtle hielp ons met het kiezen van die nieuwe markten en met het opzetten en implementeren van ons exportverkoopplan. Vooral de gerichte en pragmatische aanpak van Patrick was voor ons de reden om met Behold the turtle in zee te gaan.
—   P. H. Directeur bedrijf diepvriesgroenten
Voor een KMO is het belangrijk snel te goede kanalen te vinden om te kunnen groeien. Dank zij het advies en de aanpak van Behold the turtle slaagden we erin om op korte tijd veel interessante deuren te openen in verschillende landen.
—   R.Z. CEO roomijsproducent
Als co-packer in diepvries voedingsproducten is kennis van de verpakkingsmogelijkheden bij voedingsproducenten een must. Behold the turtle toonde ons hoe we snel behoeften konden detecteren en er snel konden op inspelen. Met advies en coaching zorgde Patrick tevens voor de perfecte begeleiding van onze medewerkers.
—   C.M. CEO West-Vlaams co-packingbedrijf