contact


" Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen het zelf
te ontdekken in zichzelf. " - Galileo Galilei

We coachen uw medewerkers zodat ze, vanuit hun individuele capaciteiten en ambities, bewust hun doelen bereiken.


Behold the turtle begeleidt uw medewerkers -individueel of in team- bij het verkennen van hun belemmerende gedachten en overtuigingen die succes in de weg staan. Vanuit heldere inzichten ondernemen ze dan zelf actie om duurzame verandering te realiseren.


Executive coaching We helpen uw leidinggevenden bij het verkennen van hun talenten en leren ze om hun natuurlijke gaves maximaal in te zetten. Zo slagen ze erin om hun rol als leider binnen uw organisatie met passie uit te oefenen.
Personal coaching Vanuit empathie en respect voor het individuele groeiproces helpen we uw medewerkers om bewust keuzes te maken. We reiken hen handvaten aan om tot diepe inzichten te komen en om duurzame stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.
Sales coaching We helpen uw medewerkers die actief zijn in sales om bewust te worden van de kwaliteiten en belemmeringen binnen hun commercieel werk. We ondersteunen uw organisatie door hun competenties te ontwikkelen, zodat ze met enthousiasme en plezier betere verkoopsresultaten boeken.
Teamcoaching Teamcoaching is uitermate zinvol wanneer de samenwerking tussen teamleden niet botert of de onderlinge afstemming niet vlot verloopt. Tijdens een teamcoaching sessie gaan we op zoek naar de belemmerende patronen waardoor het potentiŽel van uw team beneden het beoogde peil blijft. We leggen de focus op wat er speelt 'tussen personen' en vanuit dit inzicht helpen we uw team om met meer plezier beter te presteren. Het spreekt voor zich dat de organisatie hierdoor meer succes oogst.
Dankzij de teamcoaching is de negativiteit in het team gestopt en kwam er voorzichtig een nieuwe en veel productievere vorm van samenwerken in de groep. Dit was voelbaar intern door betere werkrelaties tussen collega's en veel minder spanningen, en extern door meer tevreden reacties van klanten. Het traject was ook voor mij als leidingevende verhelderend, omdat de feedback die ik persoonlijk kreeg me kansen bood om te groeien in leiderschap. De vooropgestelde doelen hebben we samen en dankzij de interventies van Annemie op alle fronten ruimschoots gehaald.
—   J.C. Teamleider Sociale Dienst
Het heeft veel voeten in de aarde gehad, en het lukte ook niet meteen; maar dankzij de coaching van Annemie kon ik volhouden, opnieuw proberen, mijn angsten overwinnen, grote stappen zetten op het gebied van geloof in mezelf en uiteindelijk mijn carrieredoelstelling bereiken : geslaagd voor het examen en benoemd voor de job waar ik al jaren had op gehoopt!
—   Ellen